110414-WHATMAN沃特曼代理聚碳酸酯膜PC过滤膜8um孔径110414

【简单介绍】

WHATMAN沃特曼代理聚碳酸酯膜PC过滤膜8um孔径110414,Nuclepore径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性、表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(lvfang、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

【详细说明】

WHATMAN沃特曼代理聚碳酸酯膜PC过滤膜8um孔径110414

WHATMAN沃特曼代理聚碳酸酯膜PC过滤膜8um孔径110414,Nuclepore径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性、表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(lvfang、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

特点:

 • 不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
 • 高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
 • 低灰份和皮重
 • 表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测

应用:

 • 荧光电子显微镜
 • 生物分析
 • 环境分析
 • 寄生生物学
 • 细胞生物学
 • 空气分析
 • EPA检测
 • 水生微生物学
 • 燃料检测

订货信息:

尺寸(mm) 孔径(um) 货号 描述 数量/包

圆片滤膜

13     0.15       110401 聚碳酸酯 100pk

13      0.1       110405 聚碳酸酯 100pk

13     0.2        110406 聚碳酸酯 100pk

13     0.4        110407 聚碳酸酯 100pk

13     0.8         110409 聚碳酸酯 100pk

13     1.0         110410 聚碳酸酯 100pk

13     3.0         110412 聚碳酸酯 100pk

13     5.0         110413 聚碳酸酯 100pk

13     8.0         110414 聚碳酸酯 100pk

13     10.0        110415 聚碳酸酯 100pk

13     8.0         150446 聚碳酸酯-疏水 100pk

13     0.8         800195 聚碳酸酯-镀金 100pk

19    0.030        800307 聚碳酸酯 100pk

19    0.050        800308 聚碳酸酯 100pk

19     0.1         800309 聚碳酸酯 100pk

19     0.2         800281 聚碳酸酯 100pk

19     0.4         800282 聚碳酸酯 100pk

19     0.8         800284 聚碳酸酯 100pk

19     1.0         800319 聚碳酸酯 100pk

25     0.015       110601 聚碳酸酯 100pk

25     0.030       110602 聚碳酸酯 100pk

25     0.050       110603 聚碳酸酯 100pk

25     0.080       110604 聚碳酸酯 100pk

25     0.1         110605 聚碳酸酯 100pk

25     0.2         110606 聚碳酸酯 100pk

25     0.4         110607 聚碳酸酯 100pk

25     0.6         110608 聚碳酸酯 100pk

25     0.8         110609 聚碳酸酯 100pk

25     1.0         110610 聚碳酸酯 100pk

25     2.0         110611 聚碳酸酯 100pk

25     3.0         110612 聚碳酸酯 100pk

25     5.0         110613 聚碳酸酯 100pk

25     8.0         110614 聚碳酸酯 100pk

25    10.0         110615 聚碳酸酯 100pk

25    12.0         110616 聚碳酸酯 100pk

25     0.4         110637 聚碳酸酯-AXO 100pk

25     0.4         170607 聚碳酸酯-镀金 100pk

25     0.8         117197 聚碳酸酯-镀金 100pk

37     0.4         110807 聚碳酸酯 100pk

37     0.8         110809 聚碳酸酯 100pk

47     0.015        111101 聚碳酸酯 100pk

47     0.050        111103 聚碳酸酯 100pk

47     0.080        111104 聚碳酸酯 100pk

47     0.1          111105 聚碳酸酯 100pk

47     0.2          111106 聚碳酸酯 100pk

47     0.4          111107 聚碳酸酯 100pk

47     0.6          111108 聚碳酸酯 100pk

47     0.8          111109 聚碳酸酯 100pk

47     1.0          111110 聚碳酸酯 100pk

47     2.0          111111 聚碳酸酯 100pk

47     3.0          111112 聚碳酸酯 100pk

47     5.0          111113 聚碳酸酯 100pk

47     8.0          111114 聚碳酸酯 100pk

47     10.0         111115 聚碳酸酯 100pk

47     12.0         111116 聚碳酸酯 100pk

50     0.2          111206 聚碳酸酯 100pk

50      0.4          111207 聚碳酸酯 100pk

50     5.0           111213 聚碳酸酯 100pk

50    12.0           111216 聚碳酸酯 100pk

76     0.050         111503 聚碳酸酯 100pk

90     0.050         111703 聚碳酸酯 100pk

90     0.1           111705 聚碳酸酯 100pk

90     0.2           111706 聚碳酸酯 100pk

90     0.4           111707 聚碳酸酯 100pk

90     1.0           111710 聚碳酸酯 100pk

90     2.0           111711 聚碳酸酯 100pk

90     3.0           111712 聚碳酸酯 100pk

142    0.080         112104 聚碳酸酯 100pk

142    0.1           112105 聚碳酸酯 100pk

142    0.2           112106 聚碳酸酯 100pk

142    1.0           112110 聚碳酸酯 100pk

293    1.0           112810 聚碳酸酯 100pk

方形滤膜

8″*10″ 0.030 113502 聚碳酸酯 100pk

8″*10″ 0.2 113506 聚碳酸酯 100pk

8″*10″ 12.0 113516 聚碳酸酯 100pk

19″*42″ 5.0 113313 聚碳酸酯 100pk

25″*80″ 8.0 155846 聚碳酸酯 100pk

7590-004-WHATMAN沃特曼WTP型聚四氟乙烯过滤膜1um孔径7590-004

【简单介绍】

WHATMAN沃特曼WTP型聚四氟乙烯过滤膜1um孔径7590-004,47mm直径,1.0um孔径,100PK,90um厚度,76%孔率,Z大耐受温度120摄氏度。

【详细说明】

WHATMAN沃特曼WTP型聚四氟乙烯过滤膜1um孔径7590-004

Whatman PTFE膜具有很好的化学稳定性和惰性,它们可以稳定应用于强腐蚀性有机溶液、强酸和碱金属。PTFE膜准备的HPLC样品非常稳定。膜的疏水性使其也能用于空气和气体除菌。此类膜采用无纺层状。聚丙烯网状支撑结构,增强了耐受强度,能够耐受120℃高温。

WHATMAN沃特曼WTP型聚四氟乙烯过滤膜1um孔径7590-004化学稳定性和惰性
PTFE适用于化学腐蚀性强的有机溶剂、水溶液和气体,它能耐受大多数的酸、碱、溶液。

应用
PTFE膜的一个主要应用就是净化腐蚀剂、溶液和腐蚀性强的溶液。这包括HPLC分析中样品过滤的非常高要求,
因为任何固体颗粒都会造成柱子的*破坏。一般使用0.5μm孔径。空气和气体的消毒是由于PTFE 膜的疏水性、
阻止气态水。通常用0.2μm-0.5μm孔径。各种容器口的灭菌和发酵器、过滤罐的灭菌则使用0.2μm的PTFE膜。

WTP和TE膜类别
WTP膜是用一个聚丙烯网格作为支撑材料,而TE膜是用无序的聚丙烯材料作为支持。

订购信息:

7582-002- -PTFE 25MM 0.2uM 100/PK

7582-004–PTFE 47MM 0.2uM 100/PK

7585-004–PTFE 47MM 0.5uM 100/PK

7590-002–PTFE 25MM 1.0uM 100/PK

7590-004–PTFE 47MM 1.0uM 100/PK

 

PALL颇尔7221-流速较高

【简单介绍】

类型 其他 材质 其他
适用对象 其他 适用范围 净水器,直饮机,过滤器

PALL颇尔7221,NRG29325:293mm直径,0.2um孔径,25张/盒。NRG047100:47mm直径,0.2um孔径,100张/盒。缩短过滤时间,流速*、处理量很大,可轻松快速过滤。

【详细说明】

PALL颇尔7221

NRG29325:293mm直径,0.2um孔径,25张/盒。

NRG047100:47mm直径,0.2um孔径,100张/盒。

NXG047100: 47mm直径,0.45um孔径,100张/盒。

亲水性聚醚砜材质,直径47mm,厚度145um,水流速>19ml/min/平方厘米(0.7bar/10psi),操作温度可达100摄氏度。                                                                     

确保精确分析。*的网格式样既不会抑制也不会促进微生物的生长。每盒包含一个认证标记。缩短过滤时间,流速较高、处理量很大,可轻松快速过滤。是用于微生物实验室分离和计数的理想选择,尤其适用于分离和计算工艺用水中假单胞菌属。                                      

47mm In-Line Filter Holder Polycarbonate.重量轻,用于空气监测领域。Luer-Lok排气孔,便于在液体过滤期间排出气泡。为在线液体或者气体过滤而设计。室内或者室外空气监测取样。

主体外壳:聚碳酸酯。软管接头:尼龙。支撑滤网:聚苯砜。O型密封圈:硅树脂。通气帽:聚丙烯。

尺寸:全长(包括Luer-Lok塞,不包括软管接头)5.8cm直径,6.4cm长                                         PALL颇尔7221                         

连接6.4mm(1/4 in.)内径的软管。

操作温度:受限于过滤膜类型或受限于软管接头121度                                   

操作压力:3.4bar(340kPa,50psi)                                                                  

灭菌:15-20分钟高温高压灭菌 (温度121-123度和压力1.0Bar)                 

NCG047100-PALL ULTIPORN66 NCG047100(5um孔径)

【简单介绍】

PALL ULTIPORN66 NCG047100(5um孔径),PALL ULTIPORN66,Part No:NCG047100,Removal Rating:5um,PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜5um孔径NCG047100,NCG047100:47mm直径,5um孔径,100PK.

【详细说明】

PALL ULTIPORN66 NCG047100(5um孔径)

PALL ULTIPORN66,Part No:NCG047100,Removal Rating:5um
PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜5um孔径NCG047100
NCG047100:47mm直径,5um孔径,100PK

PALL尼龙膜汽车零配件清洁度检测滤膜5um孔径NCG025100
NCG025100:25mm直径,5um孔径,100PK

10400214-WHATMAN AE98硝酸纤维素膜5um孔径10400212

【简单介绍】

NC膜WHATMAN AE98硝酸纤维素膜5um孔径10400212 10400214,47mm直径,5um孔径,100片/盒。硝酸纤维素膜用于涉及水溶液的许多应用中,如样品分离、微生物学研究和水溶液过滤。硝酸纤维素膜在严格控制的条件下生产,硝酸纤维素膜的孔径分布精确、溶出水平低、高温度稳定性。

【详细说明】

NC膜WHATMAN AE98硝酸纤维素膜5um孔径10400212 10400214

47mm直径,5um孔径,100片/盒。可以高温高压灭菌。

硝酸纤维素膜用于涉及水溶液的许多应用中,如样品分离、微生物学研究和水溶液过滤。硝酸纤维素膜在严格控制的条件下生产,硝酸纤维素膜的孔径分布精确、溶出水平低、高温度稳定性。这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0um-5.0um大小的颗粒和细胞过滤。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物物理性回收和显微镜观察。

大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman硝酸纤维素膜是同类滤膜中强韧的。

产品货号 产品描述及包装
7181-002 WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK
7181-004 WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK
7182-001 WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK
7182-002 WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK
7182-004 WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK
7182-009 WCN WH 90MM 0.2uM 25/PK
7182-014 WCN WH 142MM 0.2uM 25/PK
7184-001 WCN WH 13MM 0.45uM 100/PK
7184-002 WCN WH 25mm 0.45uM 100/PK
7184-004 WCN WH 47MM 0.45uM 100/PK
7184-005 WCN WH 50MM 0.45uM 100/PK
7184-009 WCN WH 90MM 0.45uM 25/PK
7184-014 WCN WH 142MM 0.45uM 25/PK
7186-004 WCN WH 47MM 0.65uM 100/PK
7187-114 WME WHGRSTNPAD 47MM 0.2 100/PK
7188-002 WCN WH 25MM 0.8uM 100/PK
7188-003 WCN WH 37MM 0.8uM 100/PK
7188-004 WCN WH 47MM 0.8uM 100/PK
7188-009 WCN WH 90MM 0.8uM 25/PK
7190-002 WCN WH 25MM 1.0uM 100/PK
7190-004 WCN WH 47MM 1.0uM 100/PK
7191-005 WCN WH 50MM 1.2uM 100/PK
7191-014 WCN WH 142MM 1.2uM 25/PK
7193-002 WCN WH 25MM 3.0uM 100/PK
7193-004 WCN WH 47MM 3.0uM 100/PK
7195-002 WCN WH 25MM 5.0uM 100/PK
7195-004 WCN WH 47MM 5.0uM 100/PK
7195-009 WCN WH 90MM 5.0uM 25/PK
10400106 AE99 8uM 25MM 100/PK
10400112 AE99 8uM 47MM 100/PK
10400114 AE99 8uM 50MM 100/PK
10400206 AE98 5uM 25MM 100/PK
10400212 AE98 5uM 47MM 100/PK
10400214 AE98 5uM 50MM 100/PK
10401106 NC45 0.45uM 25MM 100/PK
10401112 NC45 0.45uM 47MM 100/PK
10401114 NC45 0.45uM 50MM 100/PK
10401118 NC45 0.45uM 90MM 50/PK
10401121 NC45 0.45uM 100MM 50/PK
10401126 NC45 0.45uM 110MM 50/PK
10401131 NC45 0.45uM 142MM 25/PK
10401170 NC45 ST 0.45uM 47MM 100/PK
10401312 NC20 0.2uM 47MM 100/PK
10401314 NC20 0.2uM 50MM 100/PK
10402012 NC10 0.1uM 47MM 100/PK
10402014 NC10 0.1uM 50MM 100/PK

NC膜WHATMAN AE98硝酸纤维素膜5um孔径10400212 10400214

 

A500A047A-ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A

【简单介绍】

ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A,ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A500A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜5.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK

【详细说明】

ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A

ADVANTEC MEMBRANE FILTER,MIXED CELLULOSE ESTER,A500A047A。ADVANTEC混合纤维素过滤膜5.0um孔径,47mm直径,白色光面,100PK。

Specification

A500A047A-ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A

ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A订购信息

A500A047A-ADVANTEC混合纤维素滤膜5um孔径A500A047A

NY2002500-Merck Millipore尼龙网格滤膜20um孔径NY2002500

【简单介绍】

Merck Millipore尼龙网格滤膜20um孔径NY2002500,尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45µm;编织网孔膜 (NY…),网格开口为11 至180µm。

【详细说明】

Merck Millipore尼龙网格滤膜20um孔径NY2002500

尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45µm;编织网孔膜 (NY…),网格开口为11 至180µm。

Merck Millipore尼龙网格滤膜20um孔径NY2002500说明:尼龙网膜,亲水,20 µm,25 mm

数量/包装:100

滤膜材质:Nylon

zui高操作温度,°C:100

滤膜类型:网格膜

滤膜孔径,µm:20.0

可润湿性:亲水

滤膜直径,mm:25

滤膜代码:NY20

滤膜颜色:白色

产品名称:尼龙网格膜

滤膜表面:光面

孔隙率 %:14

技术指标

颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温 度:zui大 75 °C。

NRG047100-PALL颇尔0.2um尼龙膜NRG29325

【简单介绍】

PALL颇尔0.2um尼龙膜NRG29325 NRG047100,NRG29325:293mm直径,0.2um孔径,25张/盒。NRG047100:47mm直径,0.2um孔径,100张/盒。

【详细说明】

PALL颇尔0.2um尼龙膜NRG29325 NRG047100

NRG29325:293mm直径,0.2um孔径,25张/盒。

NRG047100:47mm直径,0.2um孔径,100张/盒。

NXG047100: 47mm直径,0.45um孔径,100张/盒。

66548-PALL颇尔GHP万能过滤膜47mm直径0.45um孔径货号66548

【简单介绍】

PALL颇尔GHP万能过滤膜47mm直径0.45um孔径货号66548,GHP膜用于基于水和腐蚀性有机溶剂的溶液的万能过滤膜。低蛋白结合膜保证蛋白样品的高回收率。材质:亲水性聚丙烯,孔径0.45um,厚度114um,Z大操作温度55摄氏度。

【详细说明】

PALL颇尔GHP万能过滤膜47mm直径0.45um孔径货号66548

GHP膜用于基于水和腐蚀性有机溶剂的溶液的万能过滤膜。低蛋白结合膜保证蛋白样品的高回收率。材质:亲水性聚丙烯,孔径0.45um,厚度114um,zui大操作温度55摄氏度。

66548-PALL颇尔GHP万能过滤膜47mm直径0.45um孔径货号66548

110612-WHATMAN聚碳酸酯膜3um孔径110612

【简单介绍】

WHATMAN聚碳酸酯膜3um孔径110612,特性:低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染;高化学抗性和热稳定性,适合多样样品;低灰份和皮重;表面光滑平展,便于观测。

【详细说明】

WHATMAN聚碳酸酯膜3um孔径110612

Nuclepore™经济蚀刻聚碳酸酯膜,由高质量聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速高,的抗化学、抗热性能。膜表面光滑平整,几乎没有反吸附。

WHATMAN聚碳酸酯膜3um孔径110612特性
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染
·高化学抗性和热稳定性,适合多样样品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于观测

应用
·荧光电子显微镜
·环境分析
·细胞生物学
·EPA检测
·燃料测试
·生物分析
·寄生虫学
·空气分析
·水生微生物

110401 NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK
110405 NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK
110406 NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK
110407 NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK
110409 NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK
110410 NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK
110412 NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK
110413 NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK
110414 NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK
110415 NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK
110601 NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK
110602 NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK
110603 NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK
110604 NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK
110605 NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK
110606 NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK
110607 NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK
110608 NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
110609 NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK
110610 NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK
110611 NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK
110612 NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK
110613 NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK
110614 NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK
110615 NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK
110616 NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK
110637 NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK
110656 NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK
110657 NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK
110659 NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK
110809 NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK
111101 NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK
111103 NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK
111104 NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK
111105 NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK
111106 NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK
111107 NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK
111108 NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK
111109 NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK
111110 NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK
111111 NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK
111112 NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK
111113 NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK
111114 NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK
111115 NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK
111116 NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK
111137 NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK
111156 NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK
111164 PES 47MM 0.8uM 100/PK
111206 NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK
111207 NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK
111213 NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK
111216 NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK
111503 NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK
111703 NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK
111705 NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK
111706 NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK
111707 NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK
111710 NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK
111711 NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK
111712 NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK
112104 NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK
112105 NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK
112106 NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK
112110 NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK
112803 NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK
112804 NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK
112805 NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK
112810 NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK
113313 NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK
113502 NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK
113506 NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK
113516 NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK
150445 NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK
150446 NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK
155845 NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100
170607 NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK
800195 NUC PC 13MM GOLD 0.8uM 10/PK
800281 NUC PC 19MM 0.2uM 100/PK
800282 NUC PC 19MM 0.4uM 100/PK
800284 NUC PC 19MM 0.8uM 100/PK
800307 NUC PC 19MM 0.3uM 100/PK
800308 NUC PC 19MM 0.05uM 100/PK
800309 NUC PC 19MM 0.1uM 100/PK
800319 NUC PC 19MM 1.0uM 100/PK

 

WHATMAN聚碳酸酯PC过滤膜0.05um孔径47mm直径111103

【简单介绍】

WHATMAN聚碳酸酯PC过滤膜0.05um孔径47mm直径111103,Nuclepore径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性、表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(lvfang、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

【详细说明】

WHATMAN聚碳酸酯PC过滤膜0.05um孔径47mm直径111103

Nuclepore径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性、表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(lvfang、二氯甲烷、N-甲基-2-吡咯烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

特点:

 • 不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
 • 高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
 • 低灰份和皮重
 • 表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测

应用:

 • 荧光电子显微镜
 • 生物分析
 • 环境分析
 • 寄生生物学
 • 细胞生物学
 • 空气分析
 • EPA检测
 • 水生微生物学
 • 燃料检测

WHATMAN聚碳酸酯PC过滤膜0.05um孔径47mm直径111103订货信息:

110401 NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK
110405 NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK
110406 NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK
110407 NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK
110409 NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK
110410 NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK
110412 NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK
110413 NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK
110414 NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK
110415 NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK
110601 NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK
110602 NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK
110603 NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK
110604 NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK
110605 NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK
110606 NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK
110607 NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK
110608 NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
110609 NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK
110610 NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK
110611 NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK
110612 NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK
110613 NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK
110614 NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK
110615 NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK
110616 NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK
110637 NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK
110656 NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK
110657 NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK
110659 NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK
110809 NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK
111101 NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK
111103 NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK
111104 NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK
111105 NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK
111106 NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK
111107 NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK
111108 NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK
111109 NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK
111110 NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK
111111 NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK
111112 NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK
111113 NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK
111114 NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK
111115 NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK
111116 NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK
111137 NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK
111156 NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK
111164 PES 47MM 0.8uM 100/PK
111206 NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK
111207 NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK
111213 NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK
111216 NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK
111503 NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK
111703 NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK
111705 NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK
111706 NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK
111707 NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK
111710 NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK
111711 NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK
111712 NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK
112104 NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK
112105 NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK
112106 NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK
112110 NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK
112803 NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK
112804 NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK
112805 NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK
112810 NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK
113313 NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK
113502 NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK
113506 NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK
113516 NUC PC 8X10IN 12.0uM 25/PK
150445 NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK
150446 NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK
155845 NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100
170607 NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK

7182-002-WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.2um孔径25mm直径7182-002

【简单介绍】

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.2um孔径25mm直径7182-002,孔径分布精确能改进表面捕获和分析,提取物水平低,保证样品的完整性。这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0um-5.0um大小的颗粒和细胞过滤。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物物理性回收和显微镜观察。

【详细说明】

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.2um孔径25mm直径7182-002

推荐用于大多数日常应用,这种膜是在严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有极好的生物相容性,这些都可以让zui终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法而影响至今。滤膜可以在不失完整的情况下在121摄氏度下进行正常消毒。硝酸纤维素膜有圆片、方片和卷等不同规格。过多的收缩在高压蒸汽灭菌过程中会产生问题,也经常会在高压蒸汽灭菌后在滤器中发生断裂。过多收缩还可能导致流速降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在高压蒸汽灭菌过程中展现出非常低的收缩量。

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.2um孔径25mm直径7182-002技术参数:

Application Sample preparation
Microbiological studies
Filtration of aqueous solutions
Autoclavable Yes
Color White
Field of Application Sterilizing (General)
Total bacteria count (Food and beverage QC)
Sterile filtration (Tissue culture)
Hydrophobic No
Hydrophilic Yes
Material Cellulose Nitrate
Membrane Type Plain
Operating Temp. Max. 80ºC
Pore Size 0.2 µm
Porosity Max. 84%
Porosity Min. 66%
Sterility Nonsterile
Weight Max. 5.5 mg/cm2
Weight Min. 3.6 mg/cm2

订购信息:

7181-002 WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK
7181-004 WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK
7182-001 WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK
7182-002 WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK
7182-004 WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK
7182-009 WCN WH 90MM 0.2uM 25/PK
7182-014 WCN WH 142MM 0.2uM 25/PK
7184-001 WCN WH 13MM 0.45uM 100/PK
7184-002 WCN WH 25mm 0.45uM 100/PK
7184-004 WCN WH 47MM 0.45uM 100/PK
7184-005 WCN WH 50MM 0.45uM 100/PK
7184-009 WCN WH 90MM 0.45uM 25/PK
7184-014 WCN WH 142MM 0.45uM 25/PK
7186-004 WCN WH 47MM 0.65uM 100/PK
7188-002 WCN WH 25MM 0.8uM 100/PK
7188-003 WCN WH 37MM 0.8uM 100/PK
7188-004 WCN WH 47MM 0.8uM 100/PK
7188-009 WCN WH 90MM 0.8uM 25/PK
7190-002 WCN WH 25MM 1.0uM 100/PK
7190-004 WCN WH 47MM 1.0uM 100/PK
7191-005 WCN WH 50MM 1.2uM 100/PK
7191-014 WCN WH 142MM 1.2uM 25/PK
7193-002 WCN WH 25MM 3.0uM 100/PK
7193-004 WCN WH 47MM 3.0uM 100/PK
7195-002 WCN WH 25MM 5.0uM 100/PK
7195-004 WCN WH 47MM 5.0uM 100/PK
7195-009 WCN WH 90MM 5.0uM 25/PK

 

6809-5012-Anopore无机膜6809-5012现货供应,AAO膜板100nm孔径6809-5012优势代理

【简单介绍】

Anopore无机膜6809-5012现货供应,AAO膜板100nm孔径6809-5012优势代理,Anopore无机膜有三种孔径:0.02µm、0.1µm和0.2µm;和三种直径:13mm、25mm和47mm。
特性和功能:高孔密度和均匀孔径分布使之成为一种特别精确的膜、广泛的溶剂相容性,因而不必在实验室储备各种膜、膜生产时不加添加剂,确保了极低的渗出物,不会污染样品。

【详细说明】

Anopore无机膜6809-5012现货供应,AAO膜板100nm孔径6809-5012优势代理
Anopore无机膜有三种孔径:0.02μm、0.1μm和0.2μm;和三种直径:13mm、25mm和47mm。

特性和功能

•高孔密度和均匀孔径分布使之成为一种特别精确的膜
•广泛的溶剂相容性,因而不必在实验室储备各种膜
•膜生产时不加添加剂,确保了极低的渗出物,不会污染样品
•极低的蛋白吸附,实现样品的损失的zui小化
•浸湿时呈透明状,是显微镜分析的理想产品
应用

•HPLC流动相过滤和脱气
•超纯溶剂的制备
•比重分析
•脂类积压
•电子显微镜扫描研究
•通过落射荧光显微镜分析细菌
•微米和纳米过滤
•纳米金属杆制备

Anopore无机膜6809-5012现货供应,AAO膜板100nm孔径6809-5012优势代理技术参数-Anopore无机膜

 

Anodisc 13

Anodisc 25

Anodisc 47

平均膜厚度

60µm

60µm

60µm

膜直径

13mm

21mm

43mm

膜类型

Anodisc氧化铝

氧化铝

氧化铝

支撑环材烊

聚丙烯

聚丙烯

构建方式

热合

热合

蛋白吸附

爆裂强度

65-110psi

65-110psi

65-110psi

zui高工作温度

400℃

40℃

40℃

孔率

25-50%

25-50%

25-50%

高压蒸汽灭菌

折射率

1.6

1.6

1.6

订货信息-Anopore无机膜

尺寸(mm)

孔径(µm)

目录号

亲水

蛋白

吸附力

化学

相容性

数量/包

13

Anodisc 13*

0.02

6809-7003

很低

100

13

Anodisc 13*

0.1

6809-7013

很低

100

13

Anodisc 13*

0.2

6809-7023

很低

100

25

Anodisc 25

0.02

6809-6002

很低

50

25

Anodisc 25

0.1

6809-6012

很低

50

25

Anodisc 25

0.2

6809-6022

很低

50

47

Anodisc 47

0.02

6809-5002

很低

50

47

Anodisc 47

0.1

6809-5012

很低

50

47

Anodisc 47

0.2

6089-5022

很低

50

6809-6012-Anopore无机膜100nm孔径6809-6012

【简单介绍】

Anopore无机膜100nm孔径6809-6012,Whatman Anopore 无机膜是各种实验室过滤的理想用品。这种新颖的材质制成的膜具有精确、不变形的蜂窝形孔结构,并且每个孔之间没有横向交叉,这种特性确保了小于孔径的颗粒滤过,而大于孔径的颗粒被阻截。Anopore 无机膜由高纯度的氧化铝基质通过电化学制成,蛋白吸附力低、自身荧光非常小、无毒、支持细胞生长。

【详细说明】

Anopore无机膜100nm孔径6809-6012

Anopore无机膜100nm孔径6809-6012,WHATMAN沃特曼无机膜AAO膜氧化铝膜6809-6022
Anopore无机膜有三种孔径:0.02μm、0.1μm和0.2μm;和三种直径:13mm、25mm和47mm。

特性和功能

•高孔密度和均匀孔径分布使之成为一种特别精确的膜
•广泛的溶剂相容性,因而不必在实验室储备各种膜
•膜生产时不加添加剂,确保了极低的渗出物,不会污染样品
•极低的蛋白吸附,实现样品的损失的zui小化
•浸湿时呈透明状,是显微镜分析的理想产品
 

应用
•HPLC流动相过滤和脱气
•超纯溶剂的制备
•比重分析
•脂类积压
•电子显微镜扫描研究
•通过落射荧光显微镜分析细菌
•微米和纳米过滤
•纳米金属杆制备

技术参数-Anopore无机膜

 

Anodisc 13

Anodisc 25

Anodisc 47

平均膜厚度

60µm

60µm

60µm

膜直径

13mm

21mm

43mm

膜类型

Anodisc氧化铝

氧化铝

氧化铝

支撑环材烊

聚丙烯

聚丙烯

构建方式

热合

热合

蛋白吸附

爆裂强度

65-110psi

65-110psi

65-110psi

zui高工作温度

400℃

40℃

40℃

孔率

25-50%

25-50%

25-50%

高压蒸汽灭菌

折射率

1.6

1.6

1.6

订货信息-Anopore无机膜

尺寸(mm)

孔径(µm)

目录号

亲水

蛋白

吸附力

化学

相容性

数量/包

13

Anodisc 13*

0.02

6809-7003

很低

100

13

Anodisc 13*

0.1

6809-7013

很低

100

13

Anodisc 13*

0.2

6809-7023

很低

100

25

Anodisc 25

0.02

6809-6002

很低

50

25

Anodisc 25

0.1

6809-6012

很低

50

25

Anodisc 25

0.2

6809-6022

很低

50

47

Anodisc 47

0.02

6809-5002

很低

50

47

Anodisc 47

0.1

6809-5012

很低

50

47

Anodisc 47

0.2

6089-5022

很低

50

7188-003-WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.8um孔径7188-003

【简单介绍】

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.8um孔径7188-003,孔径分布精确能改进表面捕获和分析,Ÿ提取物水平低,保证样品的完整性。推荐用于大多数日常应用,这种膜是在严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有极好的生物相容性,这些都可以让Z终用户受益。

【详细说明】

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.8um孔径7188-003

硝酸纤维素膜 ,圆片,平滑

 • Ÿ 孔径分布精确能改进表面捕获和分析
 • Ÿ 提取物水平低,保证样品的完整性

推荐用于大多数日常应用,这种膜是在严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有极好的生物相容性,这些都可以让zui终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法而影响至今。

更高的强度和韧性

大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman硝酸纤维素膜是同类滤膜中zui强韧的。

低溶出水平

滤膜溶出水平和过滤或吸附技术的改进一样变得越来越重要。尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和衡量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。Whatman硝酸纤维素膜的溶出水平一般比其他同种型号的膜低。

孔径精确

Whatman滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高的生产和控制系统可实现精确的窄孔径分布,另外批间差的变化zui小,保持*的实验结果。

增加的温度稳定性

滤膜可以在不失完整性的情况下,在121℃条件下进行正常消毒。硝酸纤维素滤膜提供圆片、方片和卷等不同规格。

收缩量减少

过多的收缩在高压蒸汽灭菌过程中会产生问题,也经常会在高压蒸汽灭菌后在滤器中发生断裂。过多收缩还可能导致流速降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在高压蒸汽灭菌过程中展现出非常低的收缩量。

白色平滑滤膜

这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0um-5.0um大小的颗粒和细胞过滤。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物物理性回收和显微镜观察。

WHATMAN硝酸纤维素过滤膜0.8um孔径7188-003技术参数:

高压蒸汽灭菌:
颜色: 白色
整包数量: 100 片
应用领域: 石棉监测(NIOSH)(空气污染监测)
疏水性:
亲水性:
材质: 硝酸纤维素
膜类型: 平滑
zui高工作温度: 80℃
孔径: 0.8μm
zui大孔率: 84%
zui小孔率: 66%
无菌性: 非无菌
zui大重量: 5.5 mg/cm²
zui小重量: 3.6 mg/cm²

订购信息:

7188-002 WCN WH 25MM 0.8uM 100/PK
7188-003 WCN WH 37MM 0.8uM 100/PK
7188-004 WCN WH 47MM 0.8uM 100/PK
7188-009 WCN WH 90MM 0.8uM 25/PK
7190-002 WCN WH 25MM 1.0uM 100/PK
7190-004 WCN WH 47MM 1.0uM 100/PK
7191-005 WCN WH 50MM 1.2uM 100/PK
7191-014 WCN WH 142MM 1.2uM 25/PK
7193-002 WCN WH 25MM 3.0uM 100/PK
7193-004 WCN WH 47MM 3.0uM 100/PK
7195-002 WCN WH 25MM 5.0uM 100/PK
7195-004 WCN WH 47MM 5.0uM 100/PK
7195-009 WCN WH 90MM 5.0uM 25/PK
7181-002 WCN WH 25MM 0.1uM 100/PK
7181-004 WCN WH 47MM 0.1uM 100/PK
7182-001 WCN WH 13MM 0.2uM 100/PK
7182-002 WCN WH 25MM 0.2uM 100/PK
7182-004 WCN WH 47MM 0.2uM 100/PK
7182-009 WCN WH 90MM 0.2uM 25/PK
7182-014 WCN WH 142MM 0.2uM 25/PK
7184-001 WCN WH 13MM 0.45uM 100/PK
7184-002 WCN WH 25mm 0.45uM 100/PK
7184-004 WCN WH 47MM 0.45uM 100/PK
7184-005 WCN WH 50MM 0.45uM 100/PK
7184-009 WCN WH 90MM 0.45uM 25/PK
7184-014 WCN WH 142MM 0.45uM 25/PK
7186-004 WCN WH 47MM 0.65uM 100/PK