Nalgene 322021-0060 未灭菌,琥珀色PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,透明琥珀色聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,不透明琥珀色高密度聚乙烯盖,60毫升容量,每箱200 SQ MEDIA BTL

Nalgene 322021-0060 未灭菌,琥珀色PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,透明琥珀色聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,不透明琥珀色高密度聚乙烯盖,60毫升容量,每箱200 SQ MEDIA BTL Diagnostics/Packaging 40 200 5372