Nalgene 322020-2000 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,2000毫升容量,每箱12 BTL MEDIA BULK

Nalgene 322020-2000 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,2000毫升容量,每箱12 BTL MEDIA BULK Diagnostics/Packaging 6 12 2486