Nalgene 322020-0060 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,60毫升容量,每箱20 BLKPK MEDIA BULK

Nalgene 322020-0060 未灭菌,PETG 方形有刻度培养基瓶,带盖,聚对苯二酸乙二醇酯共聚物,天然高密度聚乙烯盖,60毫升容量,每箱20 BLKPK MEDIA BULK Diagnostics/Packaging 40 200 5005