Nalgene 312004-9050 大包装诊断瓶,不透明琥珀色天然高密度聚乙烯,不透明琥珀色天然聚丙烯盖,15ml容量,每箱2000 1/2 oz / 15 mL Bottle Small Narrow Mou

Nalgene 312004-9050 大包装诊断瓶,不透明琥珀色天然高密度聚乙烯,不透明琥珀色天然聚丙烯盖,15ml容量,每箱2000 1/2 oz / 15 mL Bottle Small Narrow Mou Diagnostics/Packaging 2000 18554