Jordi凝胶柱Jordi Gel DVB Column Mixed Bed C (10000+) 5µ 30cm 7.8mm

产品货号: 15078 产品名称: Jordi凝胶柱Jordi Gel DVB Column Mixed Bed C (10000+) 5µ 30cm 7.8mm 产品品牌: Jordi

Jordi凝胶柱Jordi Gel DVB Column Mixed Bed C (10000+) 5µ 30cm 7.8mm

详细介绍 Jordi(美国)联合公司生产体积排斥色谱(SEC)即凝胶渗透色谱 (GPC)和阴离子交换色谱(AEC)等色谱柱所用的填料均采用纯净的二乙烯苯(DVB)为原料,通过独特的聚合工艺制得174% DVB 聚合体填料。上海金畔生物供应美国Jordi各类色谱柱及相关耗材配件,更多产品详情,请来电咨询。