165-3304-Bio-Rad伯乐制胶框制胶夹Casting Frame货号1653304

【简单介绍】

Bio-Rad伯乐制胶框制胶夹Casting Frame货号1653304,Pkg of 1, casting frame for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system

【详细说明】

Bio-Rad伯乐制胶框制胶夹Casting Frame货号1653304

165-3304:Pkg of 1, casting frame for Mini-PROTEAN Tetra electrophoresis system

适用于Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽。

发表回复