5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质

【简单介绍】

NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质,填充聚丙烯材质。可以用于安放取样试管、反应试管或具有类似直径的试管。不会在水槽中漂浮。可用于干燥倒放的试管。还可以用于加持和干燥电泳版和层析板。耐化学性。可高温高压灭菌

【详细说明】

NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质

NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质描述:填充聚丙烯材质。可以用于安放取样试管、反应试管或具有类似直径的试管。不会在水槽中漂浮。可用于干燥倒放的试管。还可以用于加持和干燥电泳版和层析板。耐化学性。可高温高压灭菌

订购信息:

 货号 5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5977-0013  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5977-0017  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5977-0313  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5977-0317 
5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质
 试管大小, mm  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  10-13  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  14-17  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  10-13  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  14-17 
颜色 5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  White  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  White  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  Blue  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  Blue 
阵列 5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8 x 12  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5 x 10  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8 x 12  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  5 x 10 
 L x W x H, mm  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  179 x 127 x 64  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  187 x 105 x 70  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  179 x 127 x 64  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  187 x 105 x 70 
 每盒数量 5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  2  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  2  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  2  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  2 
 每箱数量  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8  5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质  8 
5977-0013-NALGENE桩式试管架5977-0013聚丙烯材质

发表回复