2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016

【简单介绍】

NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016,Z常用的万能波斯顿圆形瓶,经久耐用,是长期应用的可靠选择。非常适合于存储、运输或包装液体。结构坚固,半透明,具有的耐化学性。可与大多数的腐蚀性物质一起使用。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。防漏。

【详细说明】

NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016
NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016描述:zui常用的万能波斯顿圆形瓶,经久耐用,是长期应用的可靠选择。非常适合于存储、运输或包装液体。结构坚固,半透明,具有的耐化学性。可与大多数的腐蚀性物质一起使用。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。防漏。

订购信息:

 Cat. No.  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-9125  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-9025  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-9050  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0001  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0002 
2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016
容量, ml  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  4  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  8  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  15  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  30  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  60 
 容量, oz.  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  1/8  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  1/4  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  1/2  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  1  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2 
 盖尺寸, mm  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  13  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  20  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  20  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  20  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  20 
每盒数量  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12 
 每箱数量  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72 

 

Cat. No.  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0004  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0006  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0008  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0016  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-9016^  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  2002-0032^ 
2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016
 容量, ml  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  125  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  175  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  250  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  500  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  500  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  1000 
容量, oz.  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  4  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  6  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  8  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  16  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  16  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  32 
 盖尺寸, mm  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  24  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  24  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  24  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  28  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  38-430  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  38-430 
每盒数量  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  12  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  6 
每箱数量   2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  72  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  48  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  48  2002-0016-NALGENE窄口瓶 高密度聚乙烯材质 2002-0016  24 

 

发表回复